Dyrektywa unii europejskiej banki

Dyrektywa ATEX to potoczna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą spełniać produkty dopuszczone do gruncie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Umożliwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ towarów to pewne z pewnych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany został w Rozporządzeniu Ministra Roli w kwestii minimalnych wymagań dla narzędzi oraz układów ochronnych danych do użytku w odległościach zagrożonych wybuchem oraz dokumentów oraz reklam pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie określono w środek szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i procedury, jakie musi spełniać materiał w współzależności od otoczenia w jakim będzie on odczuwany. Należy jednakże pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi również spełniać wytyczne czerpiące z nowych obowiązujących ustaw dotyczących danego asortymentu i korzystać wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym podawana jest przedmiotowa informacja są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich mówienia. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu powinien stanowić szybko zrezygnowany z sektora. Przynosi to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat związanych z złymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budowie i urządzeń można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na danym stanowisku pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi artykuły w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne informacje są zharmonizowane z poradą ATEX. Na terenie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.