Program funkcjonalny budynku biurowego

Program Enova ma dużo modułów, które mogą być konieczne w spółce bądź w biurze w wielu aspektach jego istnienia. Moduł Kadry natomiast Płace pomaga w ewidencji danych kadrowych, naliczaniu wynagrodzeń, podatków, składek ZUS itd. Zapewnia kompleksową obsługę spraw pracowniczych. Jest on dokładnie aktualizowany do dzisiaj niezbędnych w Polsce przepisów. Charakteryzuje go prosty i prosty w obsłudze interfejs graficzny, istnieje ponadto w całości kompatybilny z pakietem MS Office.

Moduł Księga Podatkowa jest jednak odpowiedzialny za obsługę firmy w postaci ewidencji dokumentacji, księgowania oraz dokonywania sprawozdań bieżących i byłych. To przy jego pomocy przeprowadzane są wszelkie zestawienia, rozliczenia i zapisy KPIR. Pomaga on też ewidencję rozrachunków walutowych z automatycznym obliczaniem różnic kursów. Księga Inwentarzowa pozwala użytkownikom na rejestrację zdarzeń połączonych ze sposobami trwałymi. Moduł zobowiązany istnieje jeszcze za ewidencję wartości niematerialnych oraz wyposażenia. Możliwe jest zachowanie swoistego terminarza zdarzeń, jakie są związane z tymi środkami. Pracę z elementem można rozpocząć w każdym okresie roku rozliczeniowego. Moduł Faktury leczy w procesie wystawiania dokumentów sprzedaży i decydowania cenników i pobierania danych o kontrahentach firmy. Aplikacja Handel ułatwia jej użytkownikom wystawianie dokumentów zakupu, sprzedaży, prowadzenie ewidencji zamówień i obsługi magazynu. Bardzo istotnym elementem istnieje także CRM (Customer Relations Management). Widzi on dane o klientach, ale pozwala te obsługę wypożyczalni i serwisu. Aplikacja Księga Handlowa jest do księgowania, dokumentowania i sporządzania innego typu sprawozdań. Urządzenie więc w szerokim stopniu usprawnia codzienną czynność księgowych. Ostatni moduł programu Enova - Delegacje służbowe uważa za zadanie wspomagać obsługę i liczenie delegacji domowych i zewnętrznych. W wydatnym stopniu usprawnia on istnienie przedsiębiorstwa na ostatnim polu. Enova cennik jest dobierany indywidualnie do każdej firmy. Czynniki brane pod opiekę do wysokość przedsiębiorstwa oraz wybór modułów. Jest ponad możliwy zakup w 3 wersjach: srebrna, złota i platynowa.