Uziemienie do instalacji wodnej

Uziemienie to szczególna dobra forma obrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie jest wówczas proces składający się z przewodnika, jakim jest podstawa dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najodpowiedniejszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną podłogą natomiast w efektu tego połączenia ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji idąc do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest wyjątkowo skomplikowana. Urządzenie takie robi się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są rozmaite typy uziemień. Do podstawowych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, skuteczne i ochronne.

W budowie uziemienia szczególną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie przygotowane są z aluminium i dostarczają do przyłączania odgromowych przewodów do budowie. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budowy i dają połączenie elektryczne pewnej grupy przewodów w charakterach uziemieniowych. Zaciski ze powodu na swoją konstrukcję dzieli się na swobodne, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku dodatkowo jego konstrukcja determinowana jest między innymi częścią łączonych przewodów, dostarczających do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem winno stanowić spełnione precyzyjnie i spełniać wymagania dla połączenia elektrycznego. W niniejszym przedmiotu łączy się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych lub innych pewnych połączeń mechanicznych. Zaś połączenia mechaniczne powinny być zakładane z prowadzeniem zasad ustalonych według wskazówce wytwórcy. Przy wykonywaniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną uwagę na stosowane zaciski, które przede wszystkim nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W montażu takiego systemu droga jest informacja oraz zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające wyłącznie na połączeniu lutowanym nie zapewniają należytej wytrzymałości mechanicznej oraz mogą ulec uszkodzeniu.